На виконання доручення виконуючого обов'язки Державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля України М. Томахіна від 14.04.2020 № 18/1.3-24.3-85
Звернення громадян на період карантину


Назва територіального органу

Повна назва підприємства

Посада керівника

П.І.Б.

Телефон служб., тел. моб.

E-mail

ХОУЛМГ
Національний природний парк "Мале Полісся"
Т.в.о. директора
Сасюк Андрій Володимирович
(03852)41536
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Перший заступник директора-головний лісничий
Більовський Олексій Анатолійович
(03852)41536
80977260416
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Інженер з підготовки кадров
Комендовська Ольга Василівна
(03852)41536
80971432323
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НПП «Мале Полісся»
24.01.2020 № 4

ГРАФІК
особистого прийому громадян посадовими особами
НПП «Мале Полісся»

Посада

Адреса

Дні прийому

Години прийому

Директор
вул. Михельська, 32
Щопонеділка
з 10:00 до 12:00
Перший заступник директора-головний лісничий
вул. Михельська, 32
Щовівторка
з 10:00 до 12:00
Головний природознавець
вул. Михельська, 32
Щосереди
з 10:00 до 12:00
Головний бухгалтер
вул. Михельська, 32
Щочетверга
з 10:00 до 12:00
Головний економіст
вул. Михельська, 32
Щоп'ятниці
з 10:00 до 12:00


                                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                          Наказ НПП «Мале Полісся»

                                                                                                                                                                                            _____________ № ___


                           Порядок організації та проведення особистого прийому
                       в Національному природному парку «Мале Полісся»


I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в Національному природному парку «Мале Полісся» (далі-НПП).

 1.2. Посадові особи НПП, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Порядком організації та проведення особистого прийому у Державному агентстві лісових ресурсів України та його територіальних органах, іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.

1.3. Особистий прийом громадян в НПП проводять –  директор, перший заступник директора-головний лісничий, головний природознавець, головний бухгалтер та головний економіст у визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом директора НПП, який розміщуються на офіційному веб-сайті НПП.

Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати - героїня", осіб з інвалідністю внаслідок війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться у першочерговому порядку.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

1.4. Інформація про порядок та графік прийому громадян висвітлюється та розміщується на офіційному веб-сайті НПП та інформаційному стенді адміністративного будинку НПП (м. Ізяслав, вул. Михельська, 32).

1.5. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу.

1.6. Посадові особи НПП, які здійснюють особистий прийом громадян несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян".


II. Порядок запису громадян

2.1. Для запису на особистий прийом посадовими особами НПП та участі в особистому прийомі, громадянин пред'являє документи, що посвідчують його особу, а в разі представлення інтересів інших осіб - також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Під час запису на особистий прийом до керівництва НПП відповідальна особа з питань ведення діловодства проводить запис, з'ясовує прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання.

Вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження), номери його контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв'язку з ним.

Під час запису на особистий прийом громадянин або його представник також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою     НПП, та копії наявних рішень, прийнятих із цих питань, а також інші документи по суті порушеного питання.

У разі якщо громадянин або його представник через стан здоров'я або з інших причин не може прибути особисто для запису на особистий прийом посадовими особами НПП його попередній запис здійснюється за контактним телефонним номером посадової особи , вказаним у графіку.

У записі на особистий прийом може бути відмовлено на таких підставах:

повторне звернення одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, що було вирішено по суті;

звернення з питань, що не належать до компетенції НПП;

звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

У разі відмови в записі, відповідальна особа з питань ведення діловодства НПП надає громадянинові відповідні роз'яснення щодо причин відмови.

2.2. Облік особистого прийому громадян ведеться відповідальною особою з питань діловодства у журналі обліку особистого прийому громадян.

2.3. Відповідно до резолюції керівництва НПП, відповідальна особа забезпечує направлення звернення, що подано на особистому прийомі, безпосередньо тим виконавцям, до компетенції яких належить його розгляд і вирішення.

2.4. Відповідальна особа з питань ведення діловодства НПП здійснює:

 - контроль за дотриманням визначених чинним законодавством порядку і строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому;

- систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, інформування про це на нарадах, які проводяться в НПП;

- підготовку аналітичних інформацій про розгляд звернень з особистого прийому громадян, узагальнених висновків з питань виконавської дисципліни.
III. Здійснення прийому громадян

3.1. Посадова особа НПП під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає громадянину відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення письмово або усно (за його бажанням) та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

3.2. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів апарату НПП та одержувати від них потрібну інформацію.

3.3. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином заява розглядається у порядку, встановленому для письмових звернень. Про результати розгляду громадянинові, за його бажанням, надається усна або письмова відповідь за підписом особи, яка здійснювала цей прийом.

3.4. Повторний прийом громадян з питань, які вже розглядалися керівництвом НПП проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

3.5. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції керівництва НПП, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації необхідно звернутися (дає адресу, номер телефону тощо).

3.6. Керівництво НПП зобов'язане забезпечити прийом усіх громадян відповідно до запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку НПП та визначеного графіком часу.

3.7. У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.

3.8. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі її відсутності - особою, на яку покладено виконання обов'язків.