МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Парк створено з метою збереження, відтворення і раціонального використання ландшафтів Малого Полісся північної частини Хмельницької області з типовими та унікальними природними комплексами, що мають важливе природоохоронне, естетичне наукове, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення у регіоні.

Основними завданнями Парку є:

  • збереження цінних природних комплексів, що знаходяться на його території;
  • створення умов для організованого відпочинку, екскурсій та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів;
  • проведення науково-дослідних робіт з вивчення природних комплексів та їх зміни в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;
  • забезпечення охорони його території з усіма природними об’єктами;
  • організація протипожежної охорони природних комплексів;
  • збереження генофонду рідкісних, занесених до Червоної книги України та типових рослин і тварин;
  • вивчення змін екосистем під дією природних і антропогенних факторів;
  • підтримання загального екологічного балансу в регіоні;
  • проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.