Літопис природи Національного природного парку «Мале Полісся»

Image title

Нещодавно співробітниками НПП «Мале Полісся» виданий перший том літопису природи Національного природного парку «Мале Полісся» за 2014-2015 роки.

На виконання Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на підставі Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків, що затверджена Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України та Національної академії наук України від 25.11. 2002 № 465/430, Наказом директора НПП «Мале Полісся» від 05.01. 2015 № 2а підготовлений Літопис природи.

У першому томі Літопису природи НПП «Мале Полісся» проаналізована робота парку, підведені підсумки науково-технічної діяльності та екологічної освітньо-виховної роботи за період діяльності НПП – 2014-2015 роки.

Літопис природи містить 200 сторінок, в тому числі 43 таблиці, 42 рисунки, 1 додаток, використано 80 джерел літератури.