ФАУНА ПАРКУ

З безхребетних тварин на території НПП «Мале Полісся» можна зустріти різноманітних представників різних типів і класів.

У водоймах зустрічається червонокнижний вид – п’явка медична Hirudomedicinalis.

Навколо водойм, у лісах і на луках зустрічаються різноманітні представники ряду Бабки (Odonata): дідка звичайний Gomphusvulgatissimus, коромисло велике Aeschnagrandis, бабка жовта Sympetrumflavelum, бабака болотяна Leucorrhiniapectoralis, дозорець імператор Anaximperator, красуня діва Calopteryxvirgo, красуня блискуча Calopteryxsplenden, стрілка блакитна Enallagmacyathigerum, стрілка вишукана Ischnuraelegan, стрілка гарна Coenargionpulchellumта ін.

З Перетинчастокрилих Hymenoptera на території зареєстровані бджола андрена чорна Andrenacarbonaria, бджола тесляр Xilocopavalga, бджола осмія руда Osmiarufa, джміль земляний Bombusterrestrisіль, джміль моховий Bombusmuskorum, джміль садовий Bombushortorum, джміль польовий Bombusagrorum, джміль лісовий Bombussilvarum. Зі складчастокрилих ос на луках серед стебел трав’янистих рослин будує гнізда оса паперова Polistesgallicus.

З ряду Двокрилі Diptera найбільший інтерес представляє ктир гігантський Satanasgigas.

Широко представлені Лускокрилі Lepidoptera: Білан жилкуватий Aporiacrataegi, малинниця Callophirusrubi, червонець вогняний Heodesvirgaureae, голубянка-ікар Lycaenaicarus , переливниця ірис Apaturairis, перламутрівка велика Argynnispaphia, шашечниця-аталія Melitaeaathalia, шашечниця велика Melitaeamaturna. На узліссях, які межують з луками, поодиноко зустрічається махаон Papiliomachaon, а на лісових галявинах – мнемозина Parnassiusmnemozyne.

З твердокрилих Coleoptera спостерігаються вусач тесля Ergatesfaber, лептура червона Lepturarubra, вусач мускусний Aromiamoschata, вусач чорний сосновий Monochamusgulloprovincialis, скрипун малий осиковий Saperdapopulnea, вусач строкатий дубовий Plagionotusarcuatus, вусач великий дубовий західний Cerambyxcerdo. З турунів зустрічаються красотіл пахучий Calosomasycophanta та турун зернистий Carabusgranulatus. Широко представлені пластинчатовусі жуки, личинки яких розвиваються в струхнявілій деревині дуба, осики, в’яза: оленик Dorcusparallelopipedus, рогач синій Platyceruscaraboides, носоріг малий Sinodendroncylindricum та ін.

У водоймах природного парку було зареєстровано 34 види кісткових риб Osteichthyes.

В усіх водоймах Парку найбільшим за кількістю видів є ряд Коропоподібні Cyprinoformes – 26 видів, зокрема: плітка Rutilusrutilus, ялець звичайний Leuciscusleuciscus, головень Leuciscuscephalus, гольян звичайний Phoxinusphoxinus, краснопірка Scardiniuserythrophtalmus, лин озерний Tincatinca, підуст звичайний Chondrostomanasus, пічкур звичайний Gobiogobio, верховодка звичайна Alburnusalburnus, білизна звичайна Aspiusaspius, густера Bliccabjorkna, лящ Abramisbrama, бистрянка російська Alburnoidesbipunctatusrossicus, рибець Vimbavimba, гірчак Rhodeussericeus, карась звичайний Carassiuscarassius, карась сріблястий Carassiusauratus, короп Cyprinuscarpio, сом Silurusglanis, в’юн звичайний Misgurnusfossilis, щипівка звичайна Cobitisteania, а також акліматизовані в регіоні – товстолоб звичайний Hypophthalmichthysmolitrix, товстолоб строкатий Aristichthysnobilis, амур звичайний Ctenopharyngodonidella і випадково завезені риби – супутники цінних видів: чебачок амурський Pseudorasboraparva, буффало великоротий Jctiobuscyprinella.

Окунеподібні Percyformes представлені 5 видами: окунь річковий Percafluviatilis, судак звичайний Lucyopercalucyoperca, йорж звичайний Gymnocyphaluscernua, бичок пісочник Neogobiusfluviatilis, бичок гонець Neogobiusgymnotrachelus.

Ще з трьох рядів у фауні Парку зустрічаються лише по одному виду – Лососеподібні Salmoniformes (форель райдужна Salmogairdneriirideus), Щукоподібні Esociformes (щука Esoxlucyus), Тріскоподібні Gadiformes (минь річковий Lotalota).

Серед земноводних Amphibia, населення яких налічує 12 видів, в межах Національного природного парку представниками ряду Безхвості Ecaudataє: жаба озерна Ranaridibunda, жаба ставкова Ranalessonae, жаба їстівна Ranaesculenta, кумка звичайна Bombinabombina, жаба трав’яна Ranatemporaria, жаба гостроморда Ranaarvalis, ропуха сіра Bufobufo, ропуха зелена Bufoviridis, квакша звичайна Hylaarborea і часничниця Pelobatesfuscus.

Ряд Хвостаті Caudataпредставлений широко розповсюдженими на території регіону тритоном звичайним Triturusvulgarisі гребінчастим Trituruscristatus.

Клас ПлазуниReptiliaу межах НПП «Мале Полісся» налічує 8 видів, що належать до двох рядів. На території регіону з ряду Лускаті Squamataзустрічаються: ящірка прудка Lacertaagilis, ящірка зелена Lacertaviridis, ящірка живородна Lacertavivipara, вуж звичайний Natrixnatrix, вуж водяний Natrixtesselata, гадюка звичайна Veperaberus, веретільниця ламка Anguisfragilis. До ряду Черепахи Cheloniaналежить один вид – черепаха болотяна Emysorbicularis.

Птахи Avesє найбільш різноманітною у видовому відношенні та численною групою хребетних тварин Хмельницького Малого Полісся. З 223 видів, що належать до складу орнітофауни регіону, осілими є 39 видів; гніздяться та зустрічаються під час перельотів – 116 видів; спостерігаються лише під час міграції – 54 види; прилітають на зимівлю – 7 видів; в окремі роки залітають з інших районів – 7 видів.

У видовому різноманітті найбільшою групою птахів є ряд Горобцеподібні Passeriformes– 97 видів . Найбільш численними птахами цього ряду є: ластівка міська Delichonurbica, ластівка сільська Hirundorustica, горобець хатній Passerdomesticus, горобець польовий Passermontanus, шпак звичайний Sturnusvulgaris, синиця велика Parusmajor, синиця блакитна Paruscaeruleus, зяблик Fringillacoelebs, щиглик Cardueliscarduelis, снігур Purhullapurhulla, вивільга Oriolusoriolus, вівсянка звичайна Emberizacitronella, грак Corvusfrugilegus, галка Corvusmonedula, кропив’янка чорноголова Sylviaatricapilla, вівчарик-ковалик Phylloscopuscollybita, мухоловка білошия Ficedulaalbicollis, дрізд чорний Turdusmerula, дрізд співочий Turdusphilomelos, соловейко східний Luscinialuscinia та інші.

Різноманітною групою птахів НПП «Малого Полісся» є ряд Гусеподібні Anseriformes– 28 видів, до складу якого належать мешканці водно-болотного комплексу. Найбільш численними представниками, що гніздяться в межах регіону, є: крижень Anasplatyrhynchos, чирянка велика Anasquerquedula, нерозень Anasstrepera, лебідь-шипун Cygnusolor.

Під час сезонних міграцій та взимку на водоймах НПП «Мале Полісся» зустрічається шилохвіст Anasacuta, свищ AnasPenelope, гоголь Bucephalaclangula, чернь чубата Aythyafuligula, чернь морська Aythyamarila та інші види.

Переважна більшість Сивкоподібних Charadriiformesз’являються на території парку під час сезонних міграцій – брижач Phylomachuspugnax, мородунка Xenuscinereus, побережник малий Calidrisminuta та ін. Частина ж видів є звичайними гніздовими: пісочник малий Charadriusdubius, чайка Vanellusvanellus, коловодник звичайний Tringatоtanus, набережник Actitishypoleucos, баранець звичайний Gallinagogallinago, мартин звичайний Larusridibundus, крячок чорний Chlidoniasniger, крячок білокрилий Chlidoniasleucopterus, крячок річковий Sternahirundo та ін. Загалом на території НПП зареєстровано 27 видів цього ряду.

З ряду Соколоподібні Falconiiformes(загалом 21 вид) звичайними представниками цієї групи птахів є: яструб великий Accipitergentilis, яструб малий Accipiternisus, канюк звичайний Buteobuteo, боревітер звичайний Falcotinnunculus, лунь очеретяний Circusaeruginosus. Разом з ним, але в значно меншій кількості, з півночі прилітає підсоколик малий Falcocolumbarius.

Проте більшість Соколоподібних належать до категорії рідкісних тварин, що занесені в Червону книгу України та Червоний список флори та фауни Хмельницької області, а деякі з них, до Європейського червоного списку: орел карлик Hieraaetuspennatus, змієїд Circaetusgallicus, підорлик малий Aquilapomarina, лунь лучний Circuspygargus, орлан-білохвіст Haliaeetusalbicilla, які у невеликій кількості гніздяться на території малополіського регіону, а також скопа Pandionhaliaetus, лунь польовий Circuscyaneus, сапсан Falcoperegrinus і ін.; що зустрічаються під час перельотів або залітають з інших районів країни.

Різноманітною групою є також ряд Лелекоподібні Ciconiiformes(9 видів). Найчастіше з цих птахів зустрічаються чапля сіра Ardeacinerea і лелека білий Ciconiaciconia. Останнім часом спостерігається зменшення чисельності квака Nycticoraxnycticorax, чаплі рудої Ardeapurpurea, бугая Botaurusstellaris і бугайчика Ixobrychusminutus. Рідкісним, червонокнижним видом, що гніздиться в лісах НПП «Малого Полісся» є лелека чорний Ciconianigra. Решта видів зустрічаються під час перельотів або в окремі роки залітають на цю територію з інших регіонів.

Практично всі види ряду Дятлоподібних Piciformes (8 видів), за виключенням крутиголівки Junxtorquilla, яка на зиму відлітає на південь, є осілими птахами. Протягом року на території Парку можна зустріти кілька видів дятлів: малого Dendrocoposminor, середнього Dendrocoposmedius, звичайного Dendrocoposmajor і сирійського Dendrocopossyriacus, жовну чорну Dryocopusmartius. Значно рідше спостерігаються жовни зелена Picusviridis і сива Picuscanus.

Типовими для орнітофауни малополіського регіону можна вважати нічних мисливців – представників ряду Совоподібні Strigiformes(7 видів), зокрема сова сіра Strixaluco, сова вухата Asiootus, сич хатній Athenenoctua, сова болотяна Asioflammeus. Інші види, сова довгохвоста Strixuralensisі сова бородата Strixnebulosa, які занесені до Червоної книги України, трапляються у незначній кількості.

З ряду Журавлеподібні Gruiformes(6 видів) на теренах НПП зустрічаються: лиска Fulicaatra, курочка водяна Gallinulachloropus, погонич звичайний Porzanaporzana, пастушок Rallusaquaticus, а також деркач Crexcrex– вид, що зникає в Європі, і тому занесений до Європейського Червоного списку, та журавель сірий Grusgrus, якого включено до Червоної книги України.

З птахів ряду Голубоподібні Columbiformes(4 види) зустрічаються голуб сизий Columbalivia, припутень Columbapalumbus і горлиця звичайна Streptopeliaturtur. Останнім часом значно зменшилась кількість горлиць садових Streptopeliadecaocto.

На полях, луках і в чагарниках можна зустріти представників ряду Куроподібних Galliformes(4 види) – перепілку Coturnixcoturnix, куріпку сіру Perdixperdix. А лісові види – тетерук Lyrurustetrixі орябок Tetrastesbonasia –останнім часом в межах НПП «Мале Полісся» зустрічаються дуже рідко.

На водоймах малополіського регіону в гніздовий період помітними є представники ряду Пірникозоподібні Podicipediformes(4 види): пірникози велика Podicepscristatus, мала Podicepsruficollis, чорношия Podicepsnigricollisі сірощока Podicepsgrisegena, що отримали свою назву за майстерність пірнати під воду.

Найбільш яскраво забарвленими птахами фауни Хмельницького Малого Полісся є представники ряду Сиворакшоподібні Coraciiformes(2 види). Ці птахи – рибалочка Alcedoatthis і бджолоїдка Meropsapiaster – гніздяться в норах або в дуплах.

Решта рядів представлені у фауні НПП поодинокими видами: Зозулеподібні Cuculiformes– зозулею Cuculuscanorus; Дрімлюгоподібні Caprimulgiformes– дрімлюгою Caprimulguseuropeaus; Одудоподібні Upupiformes – одудом Upupaepops; Серпокрильцеподібні Apodiformes– серпокрильцем чорним Apusapus.

Представники ряду Пеліканоподібні Pelecaniformes – баклан великий Phalacrocoraxcarbo, Гагароподібні Gaviiformes– гагара чорношия Gaviaarcticaспостерігаються на водоймах Малого Полісся під час перельотів.

Ссавці Mammaliaфауни Національного парку «Малого Полісся» представлені 38 видами. Із ссавців найбільш багатий на видовий склад є ряд Гризуни Rodentia– 16 видів. Тут зустрічається самий великий гризун – бобер річковий Castorfiber. Ще одним цікавим представником цієї систематичної групи є ондатра Ondatrazibethicus, яка була завезена до нас з американського континенту та дуже добре прижилася у наших водоймах .

У лісах, парках населених пунктів на території Малого Полісся звичайними, а в окремих районах численними, є білка звичайна Sciurusvulgarisі вовчок горішковий Muscardinusavellanarius. Високою є також численність різноманітних мишоподібних гризунів, особливо тих, що мешкають на полях, луках і в населених пунктах – миша хатня Musmusculus, миша польова Apodemusagrarius, нориця звичайна Microtusarvalisта інші види.

З ряду Хижі Carnivora (10 видів) найчастіше можна зустріти лисицю звичайну Vulpesvulpes, борсука, куниць лісову й кам’яну, тхора чорного Mustelaputorius і ласку Mustelanivalus, видру річкову Lutralutra. Інколи зустрічаються вовк Canislupus і горностай Mustelaerminea, а також акліматизований вид –собака єнотовидний Nyctereutesprocyonoides.

З ряду Комахоїдні Insectivora(5 видів) найбільш відомими широкому загалу є їжак звичайний Erinaceuseuropaeusі кріт звичайний Talpaeuropaea. Не менш чисельними, але менш помітними є землерийки: білозубка білочерева Crociduraleucodonі мідниця звичайна Sorexaraneus, які ведуть прихований спосіб життя та яких часто вважають мишами.

З ряду Парнокопитні, або Ратичні, Artiodactyla (3 види) зустрічаються козуля звичайна Capreolus сapreolus і кабан звичайний Susscrofa. Найбільшим представником ссавців малополіської частини Хмельниччини є лось Alcesalces, який останнім часом став рідкісним.

Цікавою є група ссавців, які освоїли повітряний простір – ряд Кажани Chiroptera – 3 види. На теренах Хмельниччини, можна зустріти вуханя звичайного Plecotusauritus, вечірницю дозірну Nyctalusnoctula. Рідкісним видом регіону є підковоніс малий Rhinolophushipposideros. Ряд Зайцеподібні Leporiformes представлений одним видом – зайцем сірим Lepuseuropaeus.

На території Парку зустрічається 162 види тварин, які мають охоронні статуси різного рівня, зокрема, 7 видів мають по 4 охоронних статуси; 22 види – по 3; 43 – по 2; 84 види – по одному охоронному статусу.

До Європейського Червоного списку включено 15 видів; до Червоної книги України – 56 видів; до ІІ Додатку Бернської конвенції – 98 видів; до Червоного списку флори і фауни Хмельницької області – 84 види.

Наявність рідкісних видів тварин на території Національного природного парку «Мале Полісся» є свідченням того, що він є важливим регіоном для збереження біологічного різноманіття, зокрема тварин.