ФЛОРА ПАРКУ

Загальна характеристика.

Різноманітність та збереження рослинного покриву території Парку обумовили її досить багату і своєрідну флору. Виявлення повного флористичного складу цієї території потребує подальшого дослідження. Проте вже нині за наявними даними можна стверджувати, що склад флори Парку може досягати до 700 видів судинних рослин.

Флора цієї території є відносно молодою і сформувалась у післяльодовиковий період із різних ботаніко-географічних центрів, основними із яких є гумідний, аридний та аркоальпійський.

Льодовикові води сформували тут зандрову рівнину з досить бідними супіщаними відкладами, на яких сформувалась флора переважно бореального характеру. В голоцені, незважаючи на загальне потепління, бореальна флора не була цілком витіснена неморальною і добре тут збереглась. Внаслідок історичної молодості флора Парку відзначається незначною кількістю ендемічних видів та значною кількістю погаранично-ареальних видів – насамперед тих, що перебувають на південній межі ареалу.

Переважають бореальні види соснових лісів: сосна, береза повисла, крушина, чорниця, брусниця, грушанка кругло листа, деякі види папоротей. Бореальні види також переважають та виступають як асектатори в угрупуваннях боліт, насамперед, осокових та осоково-сфагнових. Це осоки – омська, здута, пухнатоплода, пухівки – піхвова та багатоколоскова, вовче тіло болотне, багно болотне, образки болотні, болотні верби – чорнична, мирзинолистна, розмаринолиста тощо. Неморальні види широколистяних лісів не відіграють тут значної ролі. Це переважно рослини з європейським та євразійським ареалами. Серед них – зірочник ланцетолистий, яглиця звичайна, зеленчук жовтий, копитняк, підмаренник запашний тощо. Основу лучних ценозів парку становлять види з широкими голарктичними та євразійськими ареалами – грястиця збірна, лисохвіст лучний, щучник дернистий, тонко гін лучний, вівсяниця лучна тощо.

Особливістю флори Національного природного парку «Мале Полісся» є наявність в її складі центральноєвропейських видів, які знаходяться тут на східній межі поширення. До них належать ситник бульбастий, ситних розчепірений, ожина шорстка, жарновець вінничний, лемботропіс чорніючий та деякі інші. Своєрідну групу в складі флори становлять реліктові види – третинний релікт шейхцерія болотна, післяльодовикові релікти – верба чорнична, баранець звичайний, діфазіаструм сплюснутий. Із нечисленних ендеміків Полісся на території Парку виявлені популяції гвоздики несправжньорозчепіреної.

В цілому флора НПП «Мале Полісся» є багатою і різноманітною, містить види різних ботаніко-географічних та еколого-ценотичних груп та значну раритетну компоненту.

Раритетна компонента флори.

В складі флори території Парку значною виявилася її раритетна компонента. За попередніми даними тут зростає 15 видів, занесених до Червоної книги України, 36 видів, які охороняються у Хмельницькій області (регіонально рідкісні) та 6 видів, які є рідкісними на території досліджень, созологічний статус яких в області ще не визначений.

Перелік видів рослин НПП «Мале Полісся», які занесені до Червоної книги України

 1. Баранець звичайнийHuperzia selago,
 2. Верба чорнична Salix myrtilloides,
 3. Гніздівка звичайнаNeottia nidus-avis,
 4. Діфазіаструм сплюснутийDiphasiastrum complanatum,
 5. Коручка болотнаEpipactis palustris,
 6. Коручка морозниковиднаEpipactis helleborine,
 7. Коручка темно-червона Epipactis atrorubens,
 8. Лікоподіелла заплавна (Плаунець заплавний) Lycopodiella inundata,
 9. Лілія лісова Lilium martagon,
 10. Осока богемська Carex bohemica,
 11. Плаун колючийLycopodium annotinum,
 12. Пальчатокорінник м’ясочервоний Dactylorhiza incarnata,
 13. Пальчатокорінник плямистий Dactylorhiza maculata,
 14. Ситник бульбистий Juncus bulbosus,
 15. Шейхцерія болотна Scheuchzeria palustris.

Перелік видів рослин НПП «Мале Полісся», які підлягають охороні у Хмельницькій області

 1. Андромеда багатолиста – Andromeda polifolia,
 2. Багатоніжка проміжна – Polypodium interjectum,
 3. Багно болотне – Ledum palustre,
 4. Бобівник трилистий – Menyanthes trifoliata,
 5. Валеріана висока – Valeriana exaltata,
 6. Вовчі ягоди звичайні – Daphne mezereum,
 7. Вовче тіло болотне – Comarum palustre,
 8. Гвоздика несправжньорозчепірена – Dianthus pseudosquarrosus,
 9. Голокучник дубовий – Gymnocarpium dryopteris,
 10. Грушанка круглолиста – Pyrola rotundifolia,
 11. Дрік германський – Genista germanica,
 12. Еремогоне скельна – Eremogone saxatilis,
 13. Журавлина болотна – Oxycoccus palustris,
 14. Їжача голівка мала – Sparganium minimum,
 15. Кадило сарматське – Melittis sarmatica,
 16. Латаття сніжно-біле – Nymphaea сandida,
 17. Лохина – Vaccinium uliginosum,
 18. Образки болотні – Calla palustris,
 19. Ожика лісова – Luzula sylvatica,
 20. Осока багнова – Carex limosa,
 21. Осока кульконосна – Carex pilulifera,
 22. Осока пухнастоплода – Carex lasiocarpa,
 23. Перстач білий – Potentilla alba,
 24. Плавушник болотний – Hottonia palustris,
 25. Плаун булавовидний – Lycopodium clavatum,
 26. Пухівка багатоколоскова – Eriophorum polystachyon,
 27. Пухівка піхвова – Eriophorum vaginatum,
 28. Пухівка широколиста – Eriophorum latifolium,
 29. Пухирник звичайний – Utricularia vulgaris,
 30. Росичка круглолиста – Drosera rotundifolia,
 31. Ситник розчепірений – Juncus squarrosus,
 32. Скорзонера низька – Scorzonera humilis,
 33. Сухоцвіт багновий – Gnaphalium uliginosum,
 34. Теліптерис болотяний – Thelypteris palustris,
 35. Хвощ рябий – Equisetum variegatum.

Інші рідкісні види

До цієї групи належать види, які є малопоширеними, созологічний статус яких в області ще не визначений:

 1. Відкасник Біберштейна – Carlina biebersteinii,
 2. Верес звичайний – Calluna vulgaris,
 3. Молодило руське – Sempervivum ruthenicum,
 4. Осока дерниста – Carex caespitosa,
 5. Пухирник малий – Utricularia minor,
 6. Щитник австрійський – Dryopteris austriaca.