Літопис природи т. 3 

У 2018 році НПП «Мале Полісся» видав третій том Літопису природи Національного природного парку «Мале Полісся» за 2017 рік. На 238 сторінках цього видання проаналізована робота Парку, підведені підсумки науково-технічної діяльності та екологічної освітньо-виховної роботи у 2017 році. В тексті вміщено 33 таблиці, 4 рисунка, 3 картосхеми, 2 діаграми, 49 фото та використано 88 джерел літератури.

Зміст

Передмова 4

1. Загальні відомості про національний природний парк «Мале Полісся» 6

1.1. Територіальна структура (Сасюк А.В., Більовський О.А., Поліщук В.М.,

Белінська М.М., Мнюх О.В.) 6

1.2. Функціональне зонування (Сасюк А.В., Більовський О.А., Поліщук В.М.,

Белінська М.М., Мнюх О.В.) 14

2. Наукові полігони (Белінська М.М., Мнюх О.В.) 17

3. Абіотичне середовище 37

3.1. Клімат (Белінська М.М.) 37

3.1.1. Основні метеорологічні показники (Мнюх О.В.,

Белінська М.М.) 37

3.1.2. Метеорологічна характеристика сезонів року

(Белінська М.М., Мнюх О.В.) 53

4. Рослинний світ 61

4.1. Флора 61

4.1.1. Склад флори (Белінська М.М.) 61

4.1.2. Рідкісні види (Белінська М.М.) 63

4.2. Рослинність (Белінська М.М.) 69

5. Тваринний світ 74

5.1. Інвентаризація хребетних фауни національного природного

парку «Мале Полісся» (Матвєєв М.Д., Тарасенко М.О.) 74

6. Збереження видів рослин і тварин, природних середовищ, що

занесені в чинні для України міжнародні переліки 102

6.1. Збереження видів флори і фауни (Белінська М.М., Мнюх О.В.,

Кратасюк Н.В.) 102

7. Календар природи 112

7.1. Ведення календаря природи (Більовський О.А., Мнюх О.В.,

Поліщук В.М.) 112

8. Антропогенний вплив (Сасюк А.В., Белінська М.М., Кратасюк Н.В.) 114

9. Аналіз результатів та перспективи наукових досліджень 116

9.1. Основні результати досліджень за темою Літопис природи

(Белінська М.М.) 116

9.2. Основні результати досліджень за спеціальними темами

(Белінська М.М.) 124

9.2.1. Національний природний парк «Мале Полісся»

для охорони та збереження лісів Хмельниччини (Белінська М.М.,

Белінська М.М.) 124

9.2.2. Лісові продукти НПП «Мале Полісся» для суспільства

(Белінська М.М., Якубенко Б.Є.) 126

9.2.3. Гідрологічний заказник «Теребіжі» ключова територія

збереження місцезростань Carex bohemica Schreb. та інших раритетів

НПП «Мале Полісся» (Белінська М.М., Якубенко Б.Є.) 128

9.2.4. Ресурси лікарських рослин НПП «Мале Полісся»

(Белінська М.М., Якубенко Б.Є.) 134

9.2.5. Нові знахідки видів рослин Червоної книги України на

Території НПП «Мале Полісся» (Белінська М.М., Якубенко Б.Є., Чурілов А.М.,

Козак М.І.) 137

9.2.6. Ліси НПП «Мале Полісся» в умовах глобальних змін

(Белінська М.М., Кратасюк Н.В., Якубенко Б.Є.) 140

9.2.7. Гідрохімічна оцінка якості води озера Святого за умов

природних змін (Загоруйко А.Г., Чумак І.О., Белінська М.М.) 141

9.2.8. Озеро Святе як перспективний об’єкт розвитку екологічної

освіти регіону (Головчук О.С., Белінська М.М., Ящук Т.В., Кратасюк Н.В.) 154

9.2.9. Популяція латаття білого Nymphaea alba L. у складі

комплексної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Озеро Святе»

(Семенюк І.В., Придачук Л.О., Белінська М.М.) 172

9.2.10. Звіт про проходження польової практики студентами

природничого факультету на базі НПП «Мале Полісся» (Козак М.І.) 183

9.2.11. Звіт про здійснення експедиційних досліджень на

території НПП «Мале Полісся» (Чурілов А.М.) 185

9.2.12. Результати гідробіологічного обстеження оз. Святе,

жовтень 2017 р. (Протасов О.О., Силаєва А.А., Новосьолова Т.М.) 187

9.2.13. Роль еколого-освітньої роботи у збереженні

біорізноманіття Національного природного парку «Мале Полісся»

(Кратасюк Н.В.) 191

9.3. Поповнення наукових фондів 193

9.4. Основні підсумки наукової та науково-освітньої діяльності 193

9.4.1. Основні підсумки наукової діяльності (Белінська М.М.,

Кратасюк Н.В., Мнюх О.В.) 193

9.4.2. Основні підсумки еколого-освітньої діяльності

(Лукащук Ю.О., Кратасюк Н.В., Белінська М.М.) 208

9.5. Перспективи наукової та науково-освітньої діяльності

(Белінська М.М., Кратасюк Н.В., Лукащук Ю.О.) 231

9.6. Розробка природоохоронних рекомендацій 232

Список літератури 233